فقط در صورتی از این صفحه جهت پرداخت استفاده نمائید که کارشناسان به شما اطلاع داده باشند.
تمامی فیلدهای فرم را به صورت دقیق پر کنید و شماره تراکنش را جهت پیگیری های بعدی یادداشت نمائید.
در ضمن میتوانید مبالغ خود را به شماره کارت بانک سپه 5892101229906645 به نام محمد خدادادی نیز واریز و فیش خود را به تلگرام host_perfect@ یا شماره 09359606136 ارسال نمائید.
تومان